Corona – overzicht fiscale steunmaatregelen

Corona – overzicht fiscale steunmaatregelen

De coronacrisis zal voor veel bedrijven een financiële impact hebben.

Teneinde u wat extra financiële ademruimte te geven, zal de overheid tussenkomen teneinde u door deze crisis te loodsen.

Hieronder vindt u een overzicht van fiscale maatregelen waarop de bedrijven een beroep kunnen doen :

  1. Op vlak van BTW : naast het feit dat de aangifte voor het eerste kwartaal pas op 7 mei ingediend moest zijn, wordt er een betalingsuitstel verleend tot 20 juni 2020.
  2. Op vlak van directe belastingen : Iedereen die een aanslagbiljet ontvangen heeft vanaf 12 maart 2020 krijgt, bovenop de normale  betalingstermijn, nog een termijn van 2 maanden om de aanslag te betalen, dit zonder aanrekening van intresten.
  3. Bedrijfsvoorheffing : eveneens uitstel van betaling van 2 maanden.
  4. Aanvraag afbetalingsplan : indien het betalingsuitstel niet voldoende is ter vereffening van de openstaande belastingschulden, dan kan iedere belastingplichtige voor 30 juni 2020 een afbetalingsplan aanvragen bij de fiscus (Regionaal Invorderingscentrum) en dit via een specifiek formulier.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kunt u ons gerust contacteren.

 

Jos Meersch