Corona – overzicht fiscale steunmaatregelen

Corona – overzicht fiscale steunmaatregelen

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd vanaf 1/12/2021 tot en met 31/03/2022. Let wel, het betreft een voorlopige beslissing. De definitieve teksten moet nog gepubliceerd worden.

Hieronder vindt u een overzicht van fiscale maatregelen waarop de zelfstandigen een beroep kunnen doen :

  1. Overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking (verplichte sluiting) : maandelijkse uitkering van 2.687,74 EUR zonder personen ten laste en 3.358,62 EUR met personen ten laste
  2. Overbruggingsrecht ingevolge omzetdaling (crisis-overbruggingsrecht) : omzetdaling aantonen van 40 % tov het refertejaar 2019. Te kijken naar de maand voorafgaand aan de maand waarvoor men de uitkering vraagt. Volgende bedragen komen in aanmerking : 1.343.87 EUR zonder kinderen ten laste en 1.679,31 EUR met kinderen ten last
  3. Overbruggingsrecht ingeval quarantaine of kinderopvang : activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen onderbroken voor opvang van kinderen door de verplichte sluiting van de scholen in de week van 20 december 2021. Volgende bedragen komen in aanmerking : 335.97 EUR zonder personen ten laste en 419.83 EUR met personen ten laste.

De aanvragen voor de maand december 2021 moet uiterlijk op 30.6.2022 worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds.

De aanvragen voor het eerste kwartaal 2022 moeten uiterlijk ingediend worden tegen 30.9.2022.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kunt u ons gerust contacteren.

Jos Meersch