Vennootschappen – Voorafbetalingen

Vennootschappen – Voorafbetalingen

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, die budgettair neutraal dient te zijn, heeft de regering Michel beslist om de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling vanaf aanslagjaar 2019 te verhogen.

Voortaan zal de vermeerdering vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) nooit lager zijn dan 6.75% !

Als starter-kleine onderneming (art 15, §1-6 W.Venn.) is er geen vermeerdering gedurende de eerste drie boekjaren.

Hou dus tijdig rekening met deze nieuwe regels.

Voor verdere informatie kunt u ons kantoor contacteren.